Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [5486]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).Recent Submissions

SignaDoc

Desarrollo de un gestor de alimentos: FoodManager

Comunalia: Aplicación móvil para la gestión de una Comunidad de Propietarios

Big Data en el sector sanitari

Distribución de vídeo en la red, febrero 2004

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy