Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [4362]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).



Recent Submissions

Best Practice Guide to Use Wikipedia in University Education

Guía de Buenas Prácticas para el Uso Docente de Wikipedia en la Universidad

Erotisme i sensualitat en l'obra dels trobadors medievals, com a elements del realisme grotesc : Afinitats i desacords amb l'Amadís de Gaula

Does visual impairment in a child or an adolescent affect their parents' quality of life? : A literature review

Beneficis de la teràpia assistida amb animals complementària a la teràpia cognitiva conductual en l'atenció a la discapacitat mental

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy