Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [4066]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).Recent Submissions

Les oracions comparatives prototípiques en català : Estudi general i relació amb altres llengües romàniques

Gestió del patrimoni cultural assistida per mineria de dades : Anàlisi de la catalogació d'un fons de fotografies fixes de la Filmoteca de Catalunya: el cas d'Emili Godes

Guia de bones pràctiques per a l'ús docent de Viquipèdia a la universitat

FoTotoro

Diseño de la red de Datos y Voz IP del CIFP "A Carballeira"-Ourense

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library