Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [4042]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).Recent Submissions

Virtualització de servidors i escriptoris

El Whatsapp en las prácticas de intimidad familiares

Disseny d¿un curs avançat de blocs de la XTEC

Sistema de Iluminación Inteligente Inalámbrico

Beceroles d'una llengua: estudi filològic dels "Greuges dels homes de Sant Pere de Graudescales"

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library