Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [4056]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).Recent Submissions

Gestión centralizada de dispositivos electrónicos low-cost para su uso en entornos domésticos

CRÒNICA DEL PALLARS. UNA LECTURA INTERDISCIPLINÀRIA.

Nous factors per a l'anàlisi de la maduresa dels ePortfolis

Salud Vital. Revista digital para dispositivos móviles

Sistema de visualización SIG del Servei Meteorològic de Catalunya

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library