Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >

Academics : [5965]

Community home page

 
 


or browse 

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).Recent Submissions

Estudio retrospectivo de los factores de riesgo sociales asociados al tipo de recurso al alta hospitalaria de los pacientes diagnosticados de tuberculosis

Bullying. Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Análisis de los factores psicosociales asociados al diagnóstico de cáncer en pacientes con esquizofrenia percibidos por profesionales sanitarios de la red de Salud Mental de Madrid

La dona en l'Antiguitat Clàssica: Un estat de la qüestió

Enhancement of a metaheuristic algorithm for trigger error minimization in earthquake events considering geological issues

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy