Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/100488
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCompany Girbau, Cristina-
dc.date.accessioned2019-09-12T08:23:10Z-
dc.date.available2019-09-12T08:23:10Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/100488-
dc.description.abstractLa preocupació per part del consumidor d'alimentar-se de manera saludable està a l'ordre del dia, tot i que el nombre de defuncions per excés de pes no deixa d'augmentar any rere any. La transició nutricional que ha tingut lloc en els últims 50 anys, ha comportat canvis en l'estil de vida de les persones i en el consum alimentari. La salut del treballador augmenta en riscos quan a banda d'estar assegut durant períodes prolongats de temps, aquest porta una alimentació inadequada. Dins d'un entorn sobreabundant d'informació i d'oferta alimentaria, cada vegada es tenen més dificultats per a discernir allò que és sa del que no ho és. La present investigació s'ha dut a terme amb l'objectiu de fer una primera aproximació a la percepció que tenen treballadors de la Universitat Oberta de Catalunya respecte al concepte de l'alimentació saludable i la seva relació amb les pràctiques alimentàries que duen a terme al menjador de l'oficina durant l'àpat del dinar. S'ha realitzat un estudi observacional transversal descriptiu mitjançant l'anàlisi de discursos d'un grup de discussió format per 7 treballadors i s'han examinat 39 dinars de carmanyola de treballadors que dinaven a un dels menjadors de l'edifici 22@. Tot i que els treballadors tenen una percepció de l'alimentació saludable que està molt en concordança amb les recomanacions fetes per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, aquesta no determina que es duguin a terme bones pràctiques alimentàries, ja que es detecten certes mancances en les carmanyoles. Les barreres que dificulten la seva aplicació són reversibles, tot i que es donen en un entorn accelerat que en pot complicar la situació.ca
dc.description.abstractConsumers' concern about healthy eating is the order of the day, even though the number of deaths due to obesity keep increasing year after year. The nutrition transition that happened over the last 50 years has brought changes in people's lifestyle and food consumption. Risks on employees' Health rise when, apart from being seated for long periods, they tend to a poor diet. From within an environment plenty of information and food supplies, there are more difficulties to distinguish what's healthy from what's not. The current investigation has been done with the objective of working on a first approach to UOC employees' perception towards healthy dieting and its relationship with the food practices they undertake when having lunch at the office's canteen. An observational, cross-sectional, descriptive study has been performed through a group discussion's analysis, formed by 7 employees, and the examination of 39 lunch boxes from employees who were having lunch at building's 22@ canteen. Even though employees have a perception of healthy dieting which is aligned with the advice given by the Public's Health Agency of Catalonia (Agència de Salut Pública de Catalunya), this perception does not determinate that good food practices are happening, due to observed lacks in the examined lunch boxes. Barriers which difficult these practices are reversible, though they happen in an accelerated environment that may complicate the situation.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.subjectAlimentació saludable, percepció, treballadors, dinar de carmanyola, entorn laboral, transició nutricionalca
dc.subjecthealthy eating, perception, employees, lunch box, work environment, nutrition transitionen
dc.titleAlimentació saludable: percepció i pràctiques alimentàries de treballadors universitaris-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorFornons Fontdevila, David-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Company_Girbau_Entrega final.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons