Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/100488
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCompany Girbau, Cristina-
dc.date.accessioned2019-09-12T08:23:10Z-
dc.date.available2019-09-12T08:23:10Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/100488-
dc.description.abstractLa preocupació per part del consumidor d'alimentar-se de manera saludable està a l'ordre del dia, tot i que el nombre de defuncions per excés de pes no deixa d'augmentar any rere any. La transició nutricional que ha tingut lloc en els últims 50 anys, ha comportat canvis en l'estil de vida de les persones i en el consum alimentari. La salut del treballador augmenta en riscos quan a banda d'estar assegut durant períodes prolongats de temps, aquest porta una alimentació inadequada. Dins d'un entorn sobreabundant d'informació i d'oferta alimentaria, cada vegada es tenen més dificultats per a discernir allò que és sa del que no ho és. La present investigació s'ha dut a terme amb l'objectiu de fer una primera aproximació a la percepció que tenen treballadors de la Universitat Oberta de Catalunya respecte al concepte de l'alimentació saludable i la seva relació amb les pràctiques alimentàries que duen a terme al menjador de l'oficina durant l'àpat del dinar. S'ha realitzat un estudi observacional transversal descriptiu mitjançant l'anàlisi de discursos d'un grup de discussió format per 7 treballadors i s'han examinat 39 dinars de carmanyola de treballadors que dinaven a un dels menjadors de l'edifici 22@. Tot i que els treballadors tenen una percepció de l'alimentació saludable que està molt en concordança amb les recomanacions fetes per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, aquesta no determina que es duguin a terme bones pràctiques alimentàries, ja que es detecten certes mancances en les carmanyoles. Les barreres que dificulten la seva aplicació són reversibles, tot i que es donen en un entorn accelerat que en pot complicar la situació.ca
dc.description.abstractConsumers' concern about healthy eating is the order of the day, even though the number of deaths due to obesity keep increasing year after year. The nutrition transition that happened over the last 50 years has brought changes in people's lifestyle and food consumption. Risks on employees' Health rise when, apart from being seated for long periods, they tend to a poor diet. From within an environment plenty of information and food supplies, there are more difficulties to distinguish what's healthy from what's not. The current investigation has been done with the objective of working on a first approach to UOC employees' perception towards healthy dieting and its relationship with the food practices they undertake when having lunch at the office's canteen. An observational, cross-sectional, descriptive study has been performed through a group discussion's analysis, formed by 7 employees, and the examination of 39 lunch boxes from employees who were having lunch at building's 22@ canteen. Even though employees have a perception of healthy dieting which is aligned with the advice given by the Public's Health Agency of Catalonia (Agència de Salut Pública de Catalunya), this perception does not determinate that good food practices are happening, due to observed lacks in the examined lunch boxes. Barriers which difficult these practices are reversible, though they happen in an accelerated environment that may complicate the situation.en
dc.description.abstractLa preocupación por parte del consumidor de alimentarse de manera saludable está a la orden del día, aunque el número de defunciones por exceso de peso no deja de aumentar año tras año. La transición nutricional que ha tenido lugar en los últimos 50 años, ha comportado cambios en el estilo de vida de las personas y en el consumo alimentario. Los problemas de salud del trabajador aumenta cuando aparte de estar sentado durante periodos prolongados de tiempo, este lleva una alimentación inadecuada. Dentro de un entorno sobreabundante de información y de oferta alimentaria, cada vez se tienen más dificultades para discernir lo que es sano de lo que no lo es. La presente investigación se ha llevado a cabo con el objetivo de hacer una primera aproximación a la percepción que tienen trabajadores de la Universidad Abierta de Cataluña respecto al concepto de la alimentación saludable y su relación con las prácticas alimenticias que llevan a cabo en el comedor de la oficina durante la comida del almuerzo. Se ha realizado un estudio observacional transversal descriptivo mediante el análisis de discursos de un grupo de discusión formado por 7 trabajadores y se han examinado 39 comidas de fiambrera de trabajadores que comían en uno de los comedores del edificio 22 @. Aunque los trabajadores tienen una percepción de la alimentación saludable que está muy en concordancia con las recomendaciones hechas por parte de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, ésta no determina que se lleven a cabo buenas prácticas alimentarias, ya que se detectan ciertas carencias en las fiambreras. Las barreras que dificultan su aplicación son reversibles, aunque se dan en un entorno acelerado que puede complicar la situación.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectalimentació saludableca
dc.subjectalimentación saludablees
dc.subjecthealthy eatingen
dc.subjectmenjador laboralca
dc.subjectcomedor laborales
dc.subjectcompany canteenen
dc.subjectdinar de carmanyolaca
dc.subjectcomida de fiambreraes
dc.subjectlunch boxen
dc.subjecttransició nutricionalca
dc.subjecttransición nutricionales
dc.subjectnutrition transitionen
dc.subject.lcshNutrition -- TFMen
dc.titleAlimentació saludable: percepció i pràctiques alimentàries de treballadors universitaris-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacNutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesNutrición -- TFMes
dc.contributor.tutorFornons Fontdevila, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ccompanygTFM0719memòria.pdfMemòria del TFM1.69 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons