Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/101407
Title: La transformació urbana de la Rambla: Cap a la coproducció dels processos d'intervenció urbanística?
Author: Guim Vallejo, Elena
Director: Mariela Iglesias Costa
Keywords: participació ciutadana; coproducció; processos urbanístics; polítiques de regeneració urbana integral.
Issue Date: 1-Sep-2019
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: La present investigació s'emmarca en la línia de treball de l'urbanisme per a les ciutats col·laboratives i inclusives i pretén analitzar els límits i les oportunitats que ofereixen els nous plantejaments de les intervencions urbanístiques en la ciutat consolidada que han de permetre abordar els problemes urbans amb respostes integrals, multidisciplinàries i coproduïdes amb les persones que habiten la ciutat. A partir de l'estudi de cas del projecte de la transformació urbana de la Rambla de Barcelona pretenc trobar els elements facilitadors que permetin impulsar intervencions urbanístiques des del paradigma de la coproducció. La recerca pretén donar resposta a diferents preguntes relacionades amb la participació ciutadana en els processos d'intervenció urbanística en la ciutat consolidada, a partir de l'anàlisi d'un cas concret com és la Rambla de Barcelona. El focus d'interès se centra en l'àmbit substantiu de la participació ciutadana i en la seva rellevància en el procés de presa de decisions en els projectes d'intervenció urbanística. La recerca busca analitzar la dimensió operativa de la política de regeneració urbana integral i el seu cicle des de la variable de la participació ciutadana i veure en quina mesura la veu de la ciutadania incideix en la presa de decisions sobre el model de ciutat que s'està construint. A partir de l'estudi de cas es pretén conèixer quins són els factors de les polítiques de regeneració urbana integral que s'han desenvolupat en el projecte i en quina mesura aquests han permès assolir els objectius que s'havien plantejat a l'inici de la definició del projecte de transformació.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/101407
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Elena Guim Vallejo_Publicació.pdfTreball final de màster Ciutat i urbanisme980.27 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons