Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/102568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRovira Ferrer, Irene-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.date.accessioned2019-11-08T08:41:45Z-
dc.date.available2019-11-08T08:41:45Z-
dc.date.issued2011-10-13-
dc.identifier.citationRovira Ferrer, I. (2011). La información y la asistencia en la Administración tributaria electrónica: ventajas e inconvenientes de las TIC. IDP. Revista de Internet, derecho y política, (12), 55-65. doi: 10.7238/idp.v0i12.1168es
dc.identifier.issn1699-8154MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/102568-
dc.description.abstractDavant la impossibilitat de practicar cas per cas els milions de liquidacions anuals relatives a les figures impositives més importants, els ciutadans es van trobar amb la responsabilitat de conèixer, interpretar i aplicar l'ordenament tributari complex, canviant i, de vegades, fins i tot deficient, per la qual cosa s'havia de compensar la reducció de l'activitat administrativa amb una forta prestació dels deures d'informació i assistència als tributaris obligats. Per això, i tenint en compte que la informació i la comunicació són la base de deures, sembla evident que constitueixen un dels àmbits administratius més susceptible de ser transformat per la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de la mateixa manera que es pot pensar que les conseqüències que ha tingut la incorporació dels nous mitjans en la seva prestació han comportat un abans i un després.ca
dc.description.abstractIn view of the impossibility of going through, case by case, the millions of annual tax payments concerning the most important taxable activities, citizens are faced with the responsibility of knowing, interpreting and applying the complex, ever-changing and even, at times, deficient tax regulations. This reduction in administrative activity should be compensated for by maximising the responsibilities of informing and assisting taxpayers. For this reason, and taking into account that information and communication are basic obligations, it would seem evident that they constitute one of the administrative areas most susceptible to transformation by the incorporation of Information and Communication Technologies. This in much the same way as it is possible to consider that the consequences of the incorporation of the new media have proved to be a turning point.en
dc.description.abstractAnte la imposibilidad de practicar caso por caso los millones de liquidaciones anuales relativas a las más importantes figuras impositivas, los ciudadanos se encontraron con la responsabilidad de conocer, interpretar y aplicar el complejo, cambiante y, a veces, incluso deficiente ordenamiento tributario, por lo que debía compensarse la reducción de la actividad administrativa con una fuerte prestación de los deberes de información y asistencia a los obligados tributarios. Por ello, y teniendo en cuenta que la información y la comunicación son la base de estos deberes, parece evidente que constituyen uno de los ámbitos administrativos más susceptible de ser transformado por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, de la misma forma que es posible pensar que las consecuencias que ha tenido la incorporación de los nuevos medios en su prestación han comportado un antes y un después.es
dc.language.isospa-
dc.publisherIDP Revista de Internet Derecho y Política-
dc.relation.urihttp://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i12.1168/galley/922/download/-
dc.rightscc-by-nd-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0-
dc.subjectAdministració tributàriaca
dc.subjectTICca
dc.subjectDeure d'informacióca
dc.subjectDeure d'assistènciaca
dc.subjectTax administrationen
dc.subjectICTen
dc.subjectInformation obligationen
dc.subjectHelp obligationen
dc.subjectAdministración tributariaes
dc.subjectTICes
dc.subjectDeber de informaciónes
dc.subjectDeber de asistenciaes
dc.subject.lcshTax administration and procedureen
dc.subject.lcshInformation technologyen
dc.titleLa información y la asistencia en la Administración tributaria electrónica: ventajas e inconvenientes de las TIC-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.subject.lemacImpostos--Administració i procedimentca
dc.subject.lemacTecnologia de la informacióca
dc.subject.lcshesProcedimiento tributarioes
dc.subject.lcshesTecnología de la informaciónes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.doi10.7238/idp.v0i12.1168-
dc.gir.idAR/0000002696-
Appears in Collections:2011, n. 12
Articles

Files in This Item:
File SizeFormat 
admin_tributaria_TIC.pdf142.2 kBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.