Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/102577
Title: Incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje basados en la elaboración colaborativa de proyectos
Author: Badia Garganté, Toni
García Tamarit, Consuelo
Keywords: Project-based learning
Collaborative learning
Internetbased education
Higher education
Issue Date: 21-Oct-2006
Publisher: RUSC. Universities and Knowledge Society Journal
Citation: Badia Garganté, T. & Garcia Tamarit, C. (2006). Incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje basados en la elaboración colaborativa de proyectos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(2), 42-54. doi: 10.7238/rusc.v3i2.286
Also see: http://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/download/v3n2-badia-garcia/286-1204-2-PB.pdf
Abstract: En aquest article es presenta una exposició general sobre les principals característiques de l'aprenentatge en col·laboració basat en l'elaboració de projectes. A més, s'hi exposa el procés de disseny i desenvolupament d'aquesta metodologia didàctica quan s'hi incorporen les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). Hem organitzat l'exposició dels continguts en dues parts interrelacionades. En la primera part, hi resumim els principals aspectes teòrics d'aquesta metodologia didàctica. En la segona, hi presentem algunes reflexions rellevants pel que fa al disseny, l'aplicació i l'avaluació de la implementació de l'aprenentatge en col·laboració basat en projectes en l'educació superior, quan es fa amb un ús educatiu intensiu de la tecnologia.
En este artículo se presenta una exposición general de las principales características del aprendizaje colaborativo basado en la elaboración de proyectos. Además, se expone el proceso de diseño y desarrollo de esta metodología didáctica cuando se incorporan las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación). Hemos organizado la exposición de los contenidos en dos partes interrelacionadas. En la primera parte resumimos los principales aspectos teóricos de esta metodología didáctica. En la segunda parte presentamos algunas reflexiones relevantes con respecto al diseño, aplicación y evaluación de la implementación del aprendizaje colaborativo basado en proyectos en la educación superior, cuando se realiza con un uso educativo intensivo de la tecnología.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/102577
ISSN: 1698-580XMIAR
Appears in Collections:2006, vol. 3, no. 2
Articles

Share:
Export:
Files in This Item:
File SizeFormat 
TIC_proyectos_colaborativos.pdf289.13 kBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.