Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/109526
Title: El lleidatà a l'aula: avaluació de la implantació de la normativa entre el sector docent
Author: Torra Sans, Irene
Director: Joan Costa Carreras
Keywords: codification, normative grammar, geographical variety, North western Catalan, lleidatà, teaching, standardisation, questionnaire
Issue Date: 28-Dec-2019
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: L'any 2016 l'Institut d'Estudis Catalans va publicar la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), una obra que forma part de la tríada de publicacions normatives de la llengua comuna a tota la catalanofonia. Com a novetat destacada, ofereix informació ampliada sobre el tractament de la variació geogràfica ifuncional, fet que convida a revisar la vehiculació d'alguns fenòmens lingüístics. En l'àmbit de l'educació formal, un dels més efectius per assolir la normalització lingüística i la implantació de la normativa, el professorat es converteix en el principal agent vehiculador de la codificació vigent i, en darrer terme, de la varietat estàndard de la llengua. En aquest procés apareixen dificultats d'aplicació relacionades amb la distància entre la normativa i les varietats geogràfiques, sobretot en les comunicacions orals i en els registres menys formals. L'objectiu d'aquest treball és comprovar en quina mesura alguns trets del subdialecte lleidatà de la varietat nord-occidental recollits en la Gramàtica de la llengua catalana són utilitzats per una part del sector docent lleidatà en les comunicacions orals a l'aula en dos centres educatius diferents de la demarcació de Lleida. Les dades s'han obtingut mitjançant una enquesta distribuïda a trenta professors. Les seves respostes aporten informació sobre el grau de coneixement que aquests docents tenen de la normativa i de la seva implantació, i també sobre el grau de manteniment o d'abandonament d'algunes formes pròpies d'aquesta subvarietat geogràfica.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/109526
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
itorrasansTFC2819.pdf947.1 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons