Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/109652
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuintana Royo, Oriol-
dc.date.accessioned2020-02-17T07:21:35Z-
dc.date.available2020-02-17T07:21:35Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/109652-
dc.description.abstractLes noves narratives digitals són un element ja habitual dins del periodisme i el nostre sistema comunicatiu. En moltes ocasions, aquestes peces que podem trobar, contenen elements multimèdia i interactius que no es visualitzen de la mateixa manera des del format ordinador i des del format mòbil. El que hem fet en aquest treball és posar en comú els dos formats de pantalla i comparar com actuen els diferents elements que integren aquests reportatges. Hem analitzat un total d'onze reportatges de diferents mitjans de comunicació reconeguts nacionalment i internacionalment amb les diferents plataformes. Primer hem fet una anàlisi individual per, a continuació, posar-lo en comú i fer-ne una anàlisi comparatiu. En aquesta anàlisi hem detectat els punts forts i aquells més dèbils dels diferents elements que trobem tant a ordinadors com a mòbils. Amb això detectat, hem fet una proposta de millora utilitzant els coneixements dels apartats més teòrics. Per finalitzar, hem realitzat una proposta de prototipatge per a futurs productes que responguin a les característiques semblants als que hem analitzat i hem tancat com a conclusió amb una anàlisi heurística on hem recollit els principals problemes i les seves possibles solucions.ca
dc.description.abstractLas nuevas narrativas digitales son un elemento ya habitual dentro del periodismo y nuestro sistema comunicativo. En muchas ocasiones, estas piezas que podemos encontrar, contienen elementos multimedia e interactivos que no se visualizan de la misma manera en ordenador y en móvil. Lo que hemos hecho en este trabajo es poner en común los dos formatos de pantalla y comparar cómo actúan los diferentes elementos que integran estos reportajes. Hemos analizado un total de once reportajes de diferentes medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente con las diferentes plataformas. Primero hemos hecho un análisis individual para, a continuación, ponerlo en común y hacer un análisis comparativo. En este análisis hemos detectado los puntos fuertes y aquellos más débiles de los diferentes elementos que encontramos tanto en ordenadores como móviles. Con ello detectado, hemos hecho una propuesta de mejora utilizando los conocimientos de los apartados más teóricos. Para finalizar, hemos realizado una propuesta de prototipado para futuros productos que respondan a las características similares a los que hemos analizado y hemos cerrado como conclusión con un análisis heurístico donde hemos recogido los principales problemas y sus posibles soluciones.es
dc.description.abstractThe new digital narratives are a common element within journalism and our communication system. On many occasions, these pieces that we can find contain multimedia and interactive elements that are not displayed in the same way on a computer and mobile. What we have done in this work is to put the two screen formats in common and compare how the different elements that make up these reports act. We have analyzed a total of eleven reports from different nationally and internationally recognized media with the different platforms. First we have made an individual analysis, then we have to share it and do a comparative analysis. In this analysis we have detected the strengths and the weakest of the different elements that we find both in computers and mobiles. With this detected, we have made a proposal for improvement using the knowledge of the most theoretical sections. To finish, we have made a prototyping proposal for future products that respond to the characteristics similar to those we have analyzed and we have closed as a conclusion with a heuristic analysis where we have collected the main problems and their possible solutions.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectreportaje multimediaes
dc.subjectmultimedia reporten
dc.subjectreportatge multimèdiaca
dc.subjectinteractivitatca
dc.subjectinteractivityen
dc.subjectinteractividades
dc.subjectmultiplataformaca
dc.subjectmultiplataformaes
dc.subjectmultiplatformen
dc.subject.lcshCommunication -- TFMen
dc.titleInteractius en el context multipantalla : anàlisi de limitacions i propostes de solució-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacComunicació -- TFMca
dc.subject.lcshesComunicación -- TFMes
dc.contributor.tutorPérez-Montoro Gutiérrez, Mario-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
urikingkatTFM0120memòria.pdfMemòria del TFM2.36 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons