Project documentation 0

Aquesta col·lecció presenta un conjunt de documents que avalen l'avaluació de les habilitats d'ocupabilitat i un procés de micro-credencial per a estudiants gairebé graduats

Esta colección presenta un conjunto de documentos que respaldan la evaluación de habilidades de empleabilidad y un proceso de micro credenciales para estudiantes cercanos a la graduación.

This collection presents a set of documents supporting employability skills assessment and a micro-credential process for near graduation students

Search in Project documentation by

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions