Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Law and Political Science >
Political Sciences and Public Management >

Bachelor thesis, research projects, etc. : [7]

Collection home page

 
 


or browse 
En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Abstenció diferencial, vot dual i vot diferencial a L'Hospitalet de Llobregat : Estudi sobre el comportament electoral a L'Hospitalet de Llobregat entre 1979 i 2014

Primer i segon dictamen Dret Privat

El decret de municipalització de la propietat urbana de 1937 : la seva aplicació a la ciutat de Barcelona

Los efectos sobre el medio ambiente en las nuevas democracias, las dictaduras y las democracias tradicionales

Una aproximació al Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008/2011

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy