Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Law and Political Science >

National and Identity Studies : [2]

Community home page

 
 


or browse 

En el món complex i globalitzat d'avui les identitats col·lectives, i en particular les identitats nacionals, són un dels eixos explicatius importants de la realitat política i social. Aquest programa formatiu proporciona als estudiants les competències per a actuar i interactuar en entorns professionals diversos en els quals el coneixement dels fenòmens nacionals sigui un valor adjunt.
En el mundo complejo y globalizado de hoy, las identidades colectivas, y en particular las identidades nacionales, son uno de los ejes explicativos importantes de la realidad política y social. Este programa formativo proporciona a los alumnos las competencias para actuar e interactuar en entornos profesionales variados en los que el conocimiento de los fenómenos nacionales sea un valor adjunto.
In today's complex and globalized world, collective identities, especially national identities are one of the main explanatory axis of political and social reality. This postgraduate program provides students the skills to act and interact in various professional environments in which knowledge of national phenomenon is a highly appreciated value.
Collections in this community

Recent Submissions

Sistema de partits i nacionalisme

Les nacions i els organismes internacionals

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy