Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Arts and humanities >

Cultural Management : [46]

Community home page

 
 


or browse 

Aquest màster proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l'àmbit de la gestió de la cultura, en integrar clarament una anàlisi amb profunditat de les polítiques culturals i tres especialitzacions que corresponen a les tres àrees en aquest camp que han experimentat un creixement més notable en els últims anys: la interpretació del patrimoni, el turisme cultural i els sectors i indústries culturals.
Este máster propone una mirada integral, transversal y globalizadora en el ámbito de la gestión de la cultura, al integrar claramente un análisis en profundidad de las políticas culturales y tres especializaciones que corresponden a las tres áreas en este campo que han experimentado un crecimiento más notable en los últimos años: la interpretación del patrimonio, el turismo cultural y los sectores e industrias culturales.
This is a master's degree to prepare students for the new profiles of cultural management. This master's degree arises out of the need to educate professionals in cultural management to meet the needs resulting from the growth in the market for cultural activity and the greater interest demonstrated by public administrations in providing people with cultural services.Sub-communities within this community

Recent Submissions

Lluerna - Business Plan

Aplicació educativa Juga i Aprèn

Servidor Aplicacions Web / Aplicació Gestió ISO 9001

Estudio de las metodologías de gestión de proyectos para la integración de sistemas de información en entornos fabriles de mediano tamaño

Revolución de los Datos, Cooperación y Software libre: Estudio de caso sobre la implementación de plataformas basadas en software libre para la gestión del catastro municipal en las ciudades de Manihça, Inhambane y Maxixé (Mozambique)

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library