Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11373
Title: Disseny i implementació d'una base de dades relacional per al manteniment d'aparells d'una empresa
Author: Bernard Antoranz, María Luisa
Director: Martínez Bolaños, Juan
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
ROLAP
databases
data warehouses
Oracle
SQL
Issue Date: 15-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte neix de la necessitat de la nostra empresa client de controlar la gestió del manteniment de tots els equips que té instal·lats en 32 centres i del qual s'encarreguen diverses empreses de serveis especialitzades. Així, per una banda, es tracta de fer l'anàlisi i disseny de la base de dades operacional, els scripts de creació necessaris per a crear la base de dades e implementar els procediments mitjançant els quals es gestionarà i accedirà a la informació de la base de dades. I per una altra banda, es tracta de fer l'anàlisi, disseny e implementació d'un magatzem de dades, per tal de poder explotar la informació per a la presa de decisions.
Este proyecto nace de la necesidad de nuestra empresa cliente de controlar la gestión del mantenimiento de todos los equipos que tiene instalados en 32 centros y del que se encargan varias empresas de servicios especializadas. Así, por un lado, se trata de hacer el análisis y diseño de la base de datos operacional, los scripts de creación necesarios para crear la base de datos e implementar los procedimientos mediante los cuales se gestionará y accederá a la información de la base de datos. Y por otra parte, se trata de hacer el análisis, diseño e implementación de un almacén de datos, para poder explotar la información para la toma de decisiones.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11373
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mbernard_PFC_0112_producte.zipProducte274.3 kBWinzipView/Open
mbernardPFC0112presentacio.pdfPresentació534.18 kBAdobe PDFView/Open
mbernardPFC0112memoria.pdfMemòria1.86 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons