I UOC's Research Workshop (Barcelona, 17th june 2010) 6

La Jornada, adreçada a tot el professorat propi de la UOC, al personal investigador i al personal de gestió que fa activitats de recerca, té per objectiu presentar el Pla director de la recerca i treballar per grups en temes clau per a l'any 2010.

Search in I UOC's Research Workshop (Barcelona, 17th june 2010) by