Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11582
Title: Realitat augmentada per Android a la ciutat de Palma de Mallorca (RAPAMA)
Author: Tirado Diaz, Pedro Manuel
Director: Muñoz Bollas, Anna
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
Geographical information systems
augmented reality
GIS
Android
LookAR
Issue Date: 9-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte de final de carrera (PFC) consisteix en l'estudi, anàlisi, disseny i implementació d'un sistema de realitat augmentada (RA) que permet localitzar les aturades dels serveis de transport públic de la ciutat, així com detectar les més properes a la ubicació actual de l'usuari. Per aquest projecte s'ha desenvolupat una aplicació Android amb el framework LookAR que permet detectar la posició i orientació del dispositiu i informarà de les aturades es troben més a prop. Per això es fa servir informació georeferenciada de les aturades que s'emmagatzemen en una base de dades i es far el tractament necessari per posicionar-les. Per altra banda, s'utilitzen el GPS i giroscopi o brúixola digital, per conèixer la orientació i d'aquesta manera poder indicar i representar gràficament la informació que es té emmagatzemada a la base de dades espacial. L'accés a la informació espacial per part de l'aplicació, no és directe, sinó que es realitza a través d'un servei web desenvolupat segons els estàndards.
Este proyecto de final de carrera (PFC) consiste en el estudio, análisis, diseño e implementación de un sistema de realidad aumentada (RA) que permite localizar las paradas de los servicios de transporte público de la ciudad, así como detectar las más cercanas a la ubicación actual del usuario. Para este proyecto se ha desarrollado una aplicación Android con el framework LookAR que permite detectar la posición y orientación del dispositivo e informará de las paradas se encuentran más cerca. Para ello se utiliza información georeferenciada de las paradas que se almacenan en una base de datos y se hará el tratamiento necesario para posicionarlas. Por otra parte, se utilizan el GPS y giroscopio o brújula digital, para conocer la orientación y de esta manera poder indicar y representar gráficamente la información que se tiene almacenada en la base de datos espacial. El acceso a la información espacial por parte de la aplicación, no es directo, sino que se realiza a través de un servicio web desarrollado según los estándares.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11582
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ptirado_PFC_Memoria.pdfmemòria PFC3.09 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons