Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11583
Title: Ús de l'entorn virtual LAMS per a la creació de seqüències didàctiques col·laboratives i personalitzables
Author: Cerro Martínez, Juan Pedro
Director: Guitert Catasús, Montse  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: University Master's Degree in Free and Open-Source Software
Research
e-learning
ICT
LAMS
cooperative learning
personalised learning
Issue Date: 19-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: LAMS (Learning Activity Management System), com a projecte de programari lliure basat en tecnologies web, va ser alliberat a la comunitat d'usuaris i desenvolupadors el Febrer del 2005, des d'aquesta data fins avui s'han produït una sèrie d'avenços i innovacions que ha permès fer extensiu l'ús d'aquest entorn a persones amb pocs coneixements de programació i relacionades amb la pedagogia i el disseny instruccional. La investigació portada a terme ha permès a un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aprofundir en el disseny instruccional de seqüències didàctiques amb LAMS potenciant dos aspectes clau, el treball col·laboratiu virtual i també la personalització de l'aprenentatge per part de l'estudiant. Durant la recerca es va elaborar una guia de disseny instruccional per implementar activitats didàctiques amb LAMS que tinguin les dos característiques anteriorment descrites, i va servir com a referència per portar a terme una prova pilot amb estudiants de la universitat per tal de valorar el seu grau de satisfacció amb el procés d'aprenentatge mitjançant l'ús de l'entorn virtual LAMS. L'estudi revela un elevat grau de satisfacció en quant als dos factors examinats, d'una banda, els estudiants consideren que les activitats proporcionades afavoreixen la construcció de coneixement col·lectiu i, d'altra banda, també consideren que és molt positiu que es pugui personalitzar l'aprenentatge mitjançant l'elecció de les activitats a fer per adquirir una competència específica.
LAMS (Learning Activity Management System), como proyecto de software libre basado en tecnologías web, fue liberado en la comunidad de usuarios y desarrolladores en febrero de 2005, desde esa fecha hasta hoy se han producido una serie de avances e innovaciones que ha permitido hacer extensivo el uso de este entorno a personas con pocos conocimientos de programación y relacionadas con la pedagogía y el diseño instruccional. La investigación llevada a cabo ha permitido a un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) profundizar en el diseño instruccional de secuencias didácticas con LAMS potenciando dos aspectos clave, el trabajo colaborativo virtual y también la personalización del aprendizaje por parte del estudiante. Durante la investigación se elaboró una guía de diseño instruccional para implementar actividades didácticas con LAMS que tengan las dos características anteriormente descritas, y sirvió como referencia para llevar a cabo una prueba piloto con estudiantes de la universidad para valorar su grado de satisfacción con el proceso de aprendizaje mediante el uso del entorno virtual LAMS. El estudio revela un elevado grado de satisfacción en cuanto a los dos factores examinados, por un lado, los estudiantes consideran que las actividades proporcionadas favorecen la construcción de conocimiento colectivo y, por otro lado, también consideran que es muy positivo que se pueda personalizar el aprendizaje mediante la elección de las actividades a realizar para adquirir una competencia específica.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11583
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jcerrom_TFM_0112.pdfArticle científic373.21 kBAdobe PDFView/Open
Guia docent per al disseny d'activitats LAMS.pdfGuia docent de disseny instruccional1.15 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons