Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11588
Title: Models de gestió de la festa : el cas d'Igualada i Vilafranca
Author: Rabell Padró, Josep
Director: Solanilla Demestre, Laura  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: festival
management
tradition
folklore
Issue Date: 30-Sep-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El treball aprofundeix en la comparació entre la Festa Major de Vilafranca i la d'Igualada, a partir de les quals es defineixen tres models de gestió de la festa: el model dirigit, el participatiu i el delegat. Aquestes tipologies són un forma d'organitzar el coneixement, la tendència que cada ajuntament aplica en el seu model de gestió de la festa, però un anàlisi acurat ens fa adonar que en l'interior de cada model coexisteixen aspectes d'altres models. En definitiva, aquest treball d'investigació pretén ajudar a reflexionar als diferents gestors sobre el model que apliquen en cada cas i com es posicionen per modular les tensions entre els diferents nivells que intervenen en la gestió: el nivell polític, el tècnic i el comunitari. La festa, com la comunitat és un element viu, convuls que evoluciona edició rere edició i els problemes que avui es plantegen seran diferents als de demà.
El trabajo profundiza en la comparación entre la Fiesta Mayor de Vilafranca y la de Igualada, a partir de las cuales se definen tres modelos de gestión de la fiesta: el modelo dirigido, el participativo y el delegado. Estas tipologías son una forma de organizar el conocimiento, la tendencia que cada ayuntamiento aplica en su modelo de gestión de la fiesta, pero un análisis cuidadoso nos hace dar cuenta que en el interior de cada modelo coexisten aspectos de otros modelos. En definitiva, este trabajo de investigación pretende ayudar a reflexionar a los diferentes gestores sobre el modelo que aplican en cada caso y cómo se posicionan para modular las tensiones entre los diferentes niveles que intervienen en la gestión: el nivel político, el técnico y el comunitario. La fiesta, como la comunidad es un elemento vivo, convulso que evoluciona edición tras edición y los problemas que hoy se plantean serán diferentes a los de mañana.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11588
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte_TFM_rabellj_30_09_2011.pdfLa gestió de la festa 434.25 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons