Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11623
Title: Desenvolupament d'un widget FlexViewer per Meteoclimatic
Author: Martí Peiró, Miquel
Director: Granell Canut, Carlos
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
Geographical information systems
Meteoclimatic
Adobe Flash Builder
ArcGIS API for Flex
Issue Date: 9-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En la totalitat del següent document es detalla el procés dut a terme per a la realització d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) en relació a la creació d'un widget amb dades meteorològiques a temps real de Meteoclimatic, utilitzant els productes d'Adobe Flash Builder 4.5 i l'API ArcGIS for Flex (que ens permetrà implementar mapes ESRI dins aquest entorn).
En la totalidad del siguiente documento se detalla el proceso llevado a cabo para la realización de un sistema de información geográfica (SIG) en relación a la creación de un widget con datos meteorológicos a tiempo real de Meteoclimatic, utilizando los productos de Adobe Flash Builder 4.5 y la API ArcGIS for Flex (que nos permitirá implementar mapas ESRI dentro de este entorno).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11623
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
miquelmartiTFC0112memoria.pdfMemòria4 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons