Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11625
Title: Supervisió i gestió de logs en entorns d'explotació
Author: Torregrosa García, Blas
Director: Ceballos Villach, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
Logentries
log management
SIEM
software evaluation
QSOS
Octopussy
Splunk
Graylog2
Loggly
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El present projecte examina la utilització d'eines de gestió de logs en entorns d'explotació de sistemes informàtics. L'objectiu del projecte és doble: proporcionar una visió general dels sistemes de gestió de logs i dur a terme una avaluació de productes que realitzin aquesta gestió de logs usant un mètode.
El presente proyecto examina la utilización de herramientas de gestión de logs en ¿¿entornos de explotación de sistemas informáticos. El objetivo del proyecto es doble: proporcionar una visión general de los sistemas de gestión de logs y llevar a cabo una evaluación de productos que realicen esta gestión de logs usando un método.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11625
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
btorregrosaPFC0112memoria.pdfMemòria4.15 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons