Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11681
Title: Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària
Author: Ullate Antón, Àlex
Director: Juanola Juanola, Pere
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
business intelligence
data warehouse
ETL
OLAP
Oracle
PL/SQL
ROLAP
SAP Business Objects
Issue Date: 10-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Is referenced by: Bachelor or master thesis selected as an example by the PRA
Abstract: Aquest projecte consisteix en facilitar a l'empresa Sostre per a tothom l'anàlisi del seu catàleg d'immobles a Andorra i Espanya. Per poder oferir aquesta visió estratègica, es proposa la creació d'un nou magatzem de dades corporatiu, estructurat de tal manera que faciliti l'explotació d'aquesta informació pel seu anàlisis posterior, per tal d'ajudar en la pressa de decisions. Com a resultat del projecte s'obtenen tres productes; el propi magatzem de dades corporatiu, l'aplicació batch que executa el procés per poblar aquest magatzem i una bateria d'informes inicials que facilitaran la interpretació d'aquesta informació.
Este proyecto consiste en facilitar a la empresa Sostre per a tothom el análisis de su catálogo de inmuebles en Andorra y España.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11681
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aullate_TFC_012012_memoria.pdfMemòria2.24 MBAdobe PDFView/Open
aullate_TFC_022012_presentacio.flvPresentació42.69 MBVideo QuicktimeView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons