Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11746
Title: Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària
Author: Vicente Pérez, Jesús María
Director: Juanola Juanola, Pere
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
data warehouse
ETL
OLAP
Issue Date: 8-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Is referenced by: Bachelor or master thesis selected as an example by the PRA
Abstract: L'empresa immobiliària Sostre per tothom ens ha fet l'encàrrec de construir un magatzem de dades a partir d'un fitxer de dades en format text amb la informació del seu mercat immobiliari durant un cert període de temps, amb la finalitat d'explotar aquesta informació, mitjançant consultes i eines de business intelligence.
La empresa inmobiliaria Sostre per tothom nos ha hecho el encargo de construir un almacén de datos a partir de un fichero de datos en formato texto con la información de su mercado inmobiliario durante un cierto periodo de tiempo, con el fin de explotar esta información, mediante consultas y herramientas de business intelligence.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11746
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jesvicTFC0112memoria.pdfMemòria1.91 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons