Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
IT, Multimedia and Telecommunications >
Free Software >
Bachelor thesis, research projects, etc. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/11801
Title: Ús de Sensor Web Enablement per a gestió de dades marines i accés al servei d'observació de sensors a través de client Android
Authors: Olivé Lopez, Joan
Director: Megías Jiménez, David
Tutor: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Sensor Web Enablement
marine
SWE
Comunicaciones móviles, Sistemas de
Android
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Type: Master Thesis
Abstract: El present treball és un estudi de l'estat de Sensor Web Enablement (SWE) aplicat a l'àmbit marí d'investigació oceanogràfica. Per assolir aquest objectiu s'han avaluat les diferents solucions d'arquitectura de sistemes més adients a la problemàtica indicada i s'ha dissenyat un client de Sensor Observation Service (SOS) per plataforma mòbil Android que permeti consultar la descripció del sensor (SensorML) i conjunts d'observacions mitjançant estàndards oberts de SWE i peticions web (SOAP). Els dissenys anteriorment indicats han permès que quedés palès l'ampli ventall de possibilitats i avantatges que s'obtenen pel fet d'emprar SWE, ja que ens permet integrar fàcilment les dades proporcionades pels sensors i les pròpies descripcions dels sensors en diferents entorns, tal i com és el cas del disseny presentat en Android, a través d'estàndards oberts independents de les múltiples especificacions de cada fabricant, en un entorn, com és l'àmbit de la investigació marina on hi ha una gran heterogeneïtat de sensors i protocols.
El presente trabajo es un estudio del estado de Sensor Web Enablement (SWE) aplicado al ámbito marino de investigación oceanográfica. Para alcanzar este objetivo se han evaluado las diferentes soluciones de arquitectura de sistemas más adecuados a la problemática indicada y se ha diseñado un cliente de Sensor Observation Service (SOS) para plataforma móvil Android que permita consultar la descripción del sensor (SensorML) y conjuntos de observaciones mediante estándares abiertos de SWE y peticiones web (SOAP). Los diseños anteriormente indicados han permitido que quedara patente el amplio abanico de posibilidades y ventajas que se obtienen por el hecho de utilizar SWE, ya que nos permite integrar fácilmente los datos proporcionados por los sensores y las propias descripciones de los sensores en diferentes entornos, tal y como es el caso del diseño presentado en Android, a través de estándares abiertos independientes de las múltiples especificaciones de cada fabricante, en un entorno, como es el ámbito de la investigación marina donde hay una gran heterogeneidad de sensores y protocolos.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11801
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.


Add This:

RefWorks:

Ratings:
  5 (1 valuation)


Files in This Item:

File Description SizeFormat
joliveTFM0112.pdfArticle TFM 2.33 MBAdobe PDFPreview  Download

Author names in Twitter


Author names in FriendFeedRecommend this item

SFX Query

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy