Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/119007
Title: Solució de Business Intelligence per a l'estudi i anàlisi de la Miocardiopatia Hipertròfica en pacients d'una Consulta de Cardiopaties Familiars
Author: Juan Tomas, Laia
Director: Andrés Sanz, Humberto
Keywords: Miocardiopatia Hipertròfica, Business Intelligence, Cardiopaties Familiars, ETL, model de dades, data warehouse, dashboard, consulta mèdica.
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: El present projecte té per objectiu dissenyar i implementar una solució de Business Intelligence (BI) per a una consulta de Cardiopaties Familiars d'un hospital de tercer nivell de Catalunya per a l'estudi i anàlisi dels pacients amb Miocardiopatia Hipertròfica (MCH). La MCH és una malaltia que es caracteritza per un engruiximent anormal de les parets del cor. El seu origen es troba, normalment, en mutacions genètiques hereditàries que són causants de la gran variabilitat en les manifestacions, evolució i pronòstic que presenta. El projecte respon a la necessitat d¿oferir una solució que permeti recopilar i analitzar dades clíniques i de gestió dels pacients amb MCH. La solució presentada comprèn les següents activitats: - Recopilació de les necessitats i requeriments del model de dades i de la solució de BI. - Disseny funcional, lògic i físic d'un datawarehouse. - Realització dels processos Extract, Transform and Load (ETL) - Definició del panell d'indicadors i visualitzacions gràfiques en informes i dashboards - Disseny i implementació d¿una solució de Business Intelligence per a l¿estudi i anàlisi dels pacients amb Miocardiopatia Hipertròfica Aquesta solució pretén ser un eina de suport a l'anàlisi de la pràctica clínica i l'atenció assistencial dels pacients amb MCH amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i l'elaboració de publicacions científiques que generin nou coneixement.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/119007
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ljuanTFC0620.pdf24.57 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons