Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11911
Title: Creació d'una comunitat d'aprenentatge : Elaborant seqüències didàctiques digitals a l'àrea de religió catòlica
Author: Guinó Arias, Margarita
Director: Part Julio, Vicent
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Moodle
repository
Issue Date: 11-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La finalitat del projecte és elaborar unitats didàctiques digitals de l'àrea de religió catòlica per al tercer cicle d'educació primària i el primer cicle d'educació secundària, amb la participació coordinada d'un grup de mestres i professors. Aquest equip de docents es constituirà en comunitat d'aprenentatge que, al mateix temps que elabora els materials, es formarà. El projecte compta amb el suport de dues institucions que hi posaran la infraestructura: la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC). El resultat d'aquest projecte serà un repositori d'unitats didàctiques digitals, dipositades en una plataforma Moodle, que el SIERC i la FECC oferiran als docents que treballen en centres públics i a les escoles concertades.
La finalidad del proyecto es elaborar unidades didácticas digitales del área de religión católica para el tercer ciclo de educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria, con la participación coordinada de un grupo de maestros y profesores. Este equipo de docentes se constituirá en comunidad de aprendizaje que, al mismo tiempo que elabora los materiales, se formará. El proyecto cuenta con el apoyo de dos instituciones que pondrán la infraestructura: la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) y el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC). El resultado de este proyecto será un repositorio de unidades didácticas digitales, depositadas en una plataforma Moodle, que el SIERC y la FECC ofrecerán a los docentes que trabajan en centros públicos y en las escuelas concertadas.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11911
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mguinoaTFM0212memoria.pdfMemòria2.07 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons