Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11919
Title: Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària
Author: Caviedes Zambrano, David
Director: Juanola Juanola, Pere
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
data warehouse
data mart
Oracle
Issue Date: Feb-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest treball consisteix en crear un projecte de magatzem de dades per a una empresa immobiliària. La primera etapa de la creació del magatzem consisteix en la definició del projecte, cosa que implica determinar els seus objectius i el seu abast i detallar la planificació del projecte. La segona fase consisteix en realitzar tot el seu disseny el més acuradament possible. En la tercera fase s'implementa el disseny anterior i es construeix el magatzem de dades, i també es creen els informes demanats per l'empresa mitjançant eines de Business Intelligence. Com a resultat final, s'haurà construït una base de dades en forma de cub multidimensional (data warehouse) amb les dades de tots els immobles que gestiona o ha gestionat l'empresa.
Este trabajo consiste en crear un proyecto de almacén de datos para una empresa inmobiliaria. La primera etapa de la creación del almacén consiste en la definición del proyecto, lo que implica determinar sus objetivos y su alcance y detallar la planificación del proyecto. La segunda fase consiste en realizar todo su diseño lo más cuidadosamente posible. En la tercera fase se implementa el diseño anterior y se construye el almacén de datos, y también se crean los informes recabados por la empresa mediante herramientas de Business Intelligence. Como resultado final, se habrá construido una base de datos en forma de cubo multidimensional (datawarehouse) con los datos de todos los inmuebles que gestiona o ha gestionado la empresa.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11919
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dcaviTFC0212presentacio.flvPresentació TFC Magatzem de Dades73.43 MBFlash videoView/Open
dcaviTFC0212memoria.pdfMemòria TFC Magatzem de Dades2.05 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons