Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/119446
Title: Modelatge multimodal d'una impedància paral·lela als strips en una línia three-line-microstrip
Author: Martínez Martínez, Alejandro
Director: Carlos Gonzalo Moreno Soriano
Tutor: Germán Cobo Rodríguez
Keywords: microstrip
strip
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Una línia de transmissió és un sistema destinat a guiar o dirigir energia electromagnètica. Les línies de transmissió són essencials en qualsevol sistema de telecomunicació, ja que transporten l¿energia electromagnètica entre dos parts d¿un sistema. En aquest treball ens centrarem en les línies de transmissió microstrip, concretament en les línies de transmissió three-line-microstrip. Les línies three-line-microstrip estan formades per tres conductors (strips), situats entre si de forma paral·lela i a sobre d¿un dielèctric amb un pla de massa a la capa inferior. Aquesta línia de transmissió anomenada multimodal és capaç de transmetre tres tipus d¿ones electromagnètiques (modes) de propagació a la vegada: OO,EE,OE. L¿objectiu final del TFG serà la validació d¿un model circuital equivalent a una transició, concretament s¿ha inserit una impedància paral·lela al segon i tercer strip de la línia de transmissió utilitzant un anàlisi multimodal. La validació es realitzarà comparant els resultats de la simulació del model circuital equivalent obtingut de forma teòrica amb els resultats obtinguts en la simulació electromagnètica del nostre circuit.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/119446
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMORIA.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open
presentació.pdf999.13 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons