Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11963
Title: O2 : Estudi d'accessibilitat del repositori documental de la UOC
Author: Gaya Casabón, Xavier
Director: Buj Gelonch, Mònica
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
accessibility
WCAG 2.0
Issue Date: 12-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Els repositoris de documents són una font important d'informació per a in­vestigadors, universitaris, docents, i per qualsevol persona que vulgui ac­cedir a informació contrastada sobre qualsevol temàtica. És important que aquesta informació sigui accessible a tothom, i gràcies a Internet s'ha trobat el mitjà vehicular perquè això sigui possible. Ara bé, un cop tenim el mitjà per arribar-­hi, cal que el destí, els programaris contenidors dels repositoris, també siguin accessibles. Amb aquest propòsit, aquest treball recull la informació recaptada de l'avaluació d'una mostra de pàgines del repositori de la UOC. Aquesta avaluació s'ha fet seguint les directrius marcades per la W3C (World Wide Web Consortium), mitjançant el seu grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) i amb la versió 2.0 del recull de directrius WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Los repositorios de documentos son una fuente importante de información para investigadores, universitarios, docentes, y para cualquier persona que quiera acceder a información contrastada sobre cualquier temática. Es importante que esta información sea accesible a todos, y gracias a Internet se ha encontrado el medio vehicular para que esto sea posible. Ahora bien, una vez tenemos el medio para llegar, es necesario que el destino, los programas contenedores de los repositorios, también sean accesibles. Con este propósito, este trabajo recoge la información recabada de la evaluación de una muestra de páginas del repositorio de la UOC. Esta evaluación se ha hecho siguiendo las directrices marcadas por la W3C (World Wide Web Consortium), mediante su grupo de trabajo WAI (Web Accessibility Initiative) y con la versión 2.0 de la recopilación de directrices WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11963
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
xgaya_TFC_0112.mp4Vídeo de la presentació105.79 MBMPEGView/Open
xgayaTFC0112memoria.pdfMemòria del projecte825.77 kBAdobe PDFView/Open
xgayaTFC0112presentacio.pdfPresentació de la memòria126.19 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons