Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/120252
Title: Temporalitats narratives en la hiperficció cinematogràfica. Cas pràctic: Black Mirror: Bandersnatch, del cinema al cinema interactiu.
Author: Requena Colominas, Rubèn
Director: Castro Varela, Aurelio
Keywords: Cinema, narrativa cinematogràfica, estructures temporals del cinema, temporalitats narratives, narrativa no-lineal, hipertext, hiperficció, Genette, relat i història, Deleuze, imatge-moviment, imatge-temps, Netflix, Black Mirror, Bandersnatch, videojoc, narracions interactives, cinema interactiu.
Cine, narrativa cinematográfica, estructuras temporales del cine, temporalidades narrativas, narrativa no-lineal, hipertexto, hiperficción, Genette, relato e historia, Deleuze, imagen-movimiento, imagen-tiempo, Netflix, Black Mirror: Bandersnatch, videojuegos, narraciones interactivas, cine interactivo.
Issue Date: 13-Jun-2019
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Temporalitats narratives en la hiperficció cinematogràfica és un treball d'investigació que neix amb la voluntat d'analitzar les estructures temporals no lineals del relat cinematogràfic, posant en relleu els recursos narratius emprats en el cinema per tal de desenvolupar aquestes estructures narratives. Aquestes narracions defugen de la linealitat cronològica i demanden una creixent participació activa de l'espectador com a pensador. Aquesta relació activa del cinema i l¿espectador té la seva culminació en l¿experimentació amb les narratives interactives de l¿hipertext i del videojoc inscrites dins del relat cinematogràfic. A partir d'aquesta investigació ens proposem analitzar la recent pel·lícula interactiva de Netflix, Black Mirror: Bandersnatch, que es desplega davant de l¿espectador com a una experiència cinematogràfica a cavall entre l¿obra hipertextual i el videojoc. Amb l¿anàlisi de Black Mirror: Bandersnatch, en proposem descobrir quins són els trets característics que comparteix aquesta pel·lícula interactiva amb la narrativa no lineal del cinema, l¿hipertext i el videojoc.
Temporalidades narrativas en la hiperficción cinematográfica es un trabajo de investigación que nace con la voluntad de analizar las estructuras temporales no lineales del relato cinematográfico, poniendo de relieve los recursos narrativos empleados en el cine para desarrollar estas estructuras narrativas. Estas narraciones rehuyen de la linealidad cronológica y demandan una creciente participación activa del espectador como pensador. Esta relación activa del cine y el espectador tiene su culminación en la experimentación con las narrativas interactivas del hipertexto y del videojuego inscritas dentro del relato cinematográfico. A partir de esta investigación nos proponemos analizar la reciente película interactiva de Netflix, Black Mirror: Bandersnatch, que se despliega ante el espectador como una experiencia cinematográfica a caballo entre la obra hipertextual y el videojuego. Con el análisis de Black Mirror: Bandersnatch, nos proponemos descubrir cuáles son los rasgos característicos que comparte esta película interactiva con la narrativa no lineal del cine, el hipertexto y el videojuego.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/120252
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Requena_Colominas_Rubèn_TFG.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons