Workshop on Innovation in Free Software in the UOC (Barcelona, 1 February, 2012) 3

Aquesta jornada vol reunir empreses i institucions d'aquest sector per a reflexionar i fer debats sobre alguns dels aspectes que marquen actualment la innovació i el futur del programari lliure al món.

Esta jornada quiere reunir empresas e instituciones de este sector para reflexionar y hacer debates sobre algunos de los aspectos que marcan actualmente la innovación y el futuro del software libre en el mundo

This conference aims to bring together companies and institutions in this sector to reflect and debate on some of the issues that currently make the innovation and on the future of free software in the world.

Search in Workshop on Innovation in Free Software in the UOC (Barcelona, 1 February, 2012) by