Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/121110
Title: Pla de social media per al llançament d'un oli d'oliva verge extra de les Garrigues
Author: Masip Pujol, Joanna
Keywords: social media plan, extra virgin olive oil of les Garrigues, oil sector, social media strategy
Issue Date: 5-Jun-2020
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Avui en dia les xarxes socials han esdevingut una de les plataformes més importants per a les empreses. Tanmateix, la presència del sector de l'oli de les Garrigues encara és escassa en aquests canals. Les cooperatives locals són reticents a la innovació i a obrir-se a nous mercats, ja sigui pel poc interès o perquè compten amb unes estructures envellides. Tot i això, el producte que s'hi produeix és de qualitat, de proximitat i beneficiós, i compta amb un públic que està interessat en ell, però és necessària una aposta pel món digital per arribar-hi. En aquest sentit, tot i que hi ha cooperatives tenen una presència activa a les xarxes, encara no han apostat per difondre la cultura de l'oli ni segmentar el contingut segons la naturalesa de cada xarxa. Amb l'objectiu de proporcionar un pla per al llançament d'un oli d'oliva verge extra de les Garrigues que tingui en compte els aspectes mencionats s'ha dissenyat una estratègia de xarxes socials. Per tant, es porta a terme des d'una anàlisi interna i externa del sector, com una definició d'objectius, accions i paràmetres per mesurar-les, fins a l'establiment d'un públic, un rol, un calendari, els perfils i una mostra de publicacions, i els mètodes per analitzar els resultats que s'obtinguin de l'estratègia.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/121110
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_JoannaMasip.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons