Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12181
Title: Intervenció del psicòleg d'educació en l'assessorament a una alumna amb Síndrome de Down de 1r de primària en l'àrea de lectoescriptura
Author: Ursueguía del Olmo, Carol
Director: Casadevall Sala, Anna
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: individualized plan
Down syndrome
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Davant la diversitat d'alumnat que es troba a les aules de les escoles ordinàries i, sobretot, per la creixent orientació inclusiva dels alumnes amb necessitats educatives especials en aquestes, a continuació es presenta un cas d'una alumna amb síndrome de Down i dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials, que està escolaritzada en un centre d'educació infantil primària de Barcelona ciutat. A l'actualitat, ha iniciat 1r de primària i s'ha vist la necessitat d'elaborar un Pla Individualitzat per adequar els objectius i continguts per el curs escolar 2011-2012. Es mostren una sèrie d'actuacions, enfocades a conèixer quines són les àrees curriculars que cal adaptar, quines habilitats té a nivell de manipulació fina i saber quines són les competències en aquestes per poder elaborar uns objectius reals en el Pla Individualitzat. Els materials utilitzats han estat una sèrie de fitxes de treball, el programari Click facilitat pel Departament d'Ensenyament, el web www.edu365.cat i un test específic de valoració de la motricitat fina. Les activitats realitzades han inclòs el passar aquest test, observacions a l'aula del grup classe en diferents moments, a logopèdia i al pati, i entrevistes amb la tutora, la logopeda, la monitora de reforç, la família de l'alumna, així com una coordinació de tots els professionals que intervenen amb la nena. Els resultats obtinguts han permès facilitar l'elaboració del Pla Individualitzat.
Ante la diversidad de alumnado que se encuentra en las aulas de las escuelas ordinarias y, sobre todo, por la creciente orientación inclusiva de los alumnos con necesidades educativas especiales en estas, a continuación se presenta un caso de una alumna con síndrome de Down y dictamen de reconocimiento de necesidades educativas especiales, que está escolarizada en un centro de educación infantil primaria de Barcelona ciudad. En la actualidad, ha iniciado 1º de primaria y se ha visto la necesidad de elaborar un Plan Individualizado para adecuar los objetivos y contenidos para el curso escolar 2011-2012. Se muestran una serie de actuaciones, enfocadas a conocer cuáles son las áreas curriculares que hay que adaptar, qué habilidades tiene a nivel de manipulación fina y saber cuáles son las competencias en estas para poder elaborar unos objetivos reales en el Plan Individualizado. Los materiales utilizados han sido una serie de fichas de trabajo, el software Click facilitado por el Departament d'Ensenyament, la web www.edu365.cat y un test específico de valoración de la motricidad fina. Las actividades realizadas han incluido el pasar este test, observaciones en el aula del grupo clase en diferentes momentos, en logopedia y en el patio, y entrevistas con la tutora, la logopeda, la monitora de refuerzo, la familia de la alumna, así como una coordinación de todos los profesionales que intervienen con la niña. Los resultados obtenidos han permitido facilitar la elaboración del Plan Individualizado.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12181
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cursueguia_Practicum_1211.pdf7.53 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons