Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/122406
Title: Anàlisi del cicloturisme als Espais Naturals Protegits i la seva influència a la mobilitat sostenible del territori: el cas del Parc de la Serralada Litoral als municipis d'Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils
Author: Buisán Ruiz, Laura
Tutor: Grijalbo Pujol, Marc
Keywords: Cicloturisme
espai natural protegit
turisme local
mobilitat sostenible
transport sostenible
models sostenibles
confinament
Issue Date: 1-Jul-2020
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: La necessitat de confluència entre el transport i el turisme de bicicleta sembla ser clau per ajudar a assolir la mobilitat sostenible als territoris, i en aquesta línia de treball és en la que es basa aquesta investigació. S'analitza la situació actual de la mobilitat sostenible del cas d'estudi mitjançant l'exploració de la xarxa viària local i les seves implicacions. També s'estudia el confinament com a oportunitat de conscienciar a les persones i transformar la mobilitat sostenible. Es defineix el model d'ús de transports en un territori amb l'objectiu d'examinar si el cicloturisme als EENNPP pot servir de plataforma per incrementar aquesta modalitat de transport sostenible respecte al transport habitual de la zona. S'utilitza metodologia qualitativa basada principalment en entrevistes en profunditat i observació participant, i per fer la diagnosi dels diferents agents socials s'aplica l'Enfocament Marc Lògic. Els resultats permeten concloure que el cicloturisme a les seves àrees d'influència territorial pot ser un trampolí per utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible local i ajudar a implantar la cultura de la bicicleta i la mobilitat sostenible.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/122406
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lbuisanTFM0720memoria.pdf3.76 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons