Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/122407
Title: NECESSITATS EMOCIONALS EN L'ALUMNAT AMB DISLÈXIA. Orientacions per a la detecció i intervenció psicopedagògica
Author: Chacón Delgado, Inma
Director: Neus Banque Martinez
Keywords: dislèxia, trastorns d¿aprenentatge, dificultats emocionals, prevalença
dislexia, trastornos de aprendizaje, dificultades emocionales
Issue Date: 26-Jun-2020
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: La dislèxia és el trastorn d'aprenentatge (TA) més freqüent i més estudiat. La majoria d'estudis s'havien focalitzat en descriure'n les causes i orientar la intervenció, però les últimes línies d'investigació, a les que es suma aquest treball, centren l'atenció en les dificultats emocionals que comporta. Per fer-ho, s'ha administrat un qüestionari a docents de primària i psicopedagogues amb la finalitat de conèixer la valoració que fan sobre aquestes dificultats i la concepció que tenen sobre la seva capacitació per enfrontar aquestes situacions, per tal d'orientar accions de millora de la intervenció psicopedagògica en el context escolar.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/122407
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Inma Chacón.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons