Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12241
Title: Implementació de b-learning en un curs de grau universitari: El cas de 'Universitat, Salut i Societat', de la Universitat de València
Author: Fresquet Febrer, José Luis
Director: Part Julio, Vicent
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: ICT
b-learning
higher education
Medicine degree
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest Projecte desenvolupa la incorporació de blended-learning en l'àmbit d'una assignatura presencial del nou grau de Medicina que s'imparteix a la Universitat de València, en un dels grups. No persegueix la mera inclusió de les TIC sinó, més aviat, convertir l'ensenyament presencial en un altre de tipus combinat que esculli el millor dels dos models.
Este Proyecto desarrolla la incorporación de blended-learning en el ámbito de una asignatura presencial del nuevo grado de Medicina que se imparte en la Universidad de Valencia, en uno de los grupos. No persigue la mera inclusión de las TIC sino, más bien, convertir la enseñanza presencial en otro de tipo combinado que escoja el mejor de los dos modelos.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12241
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JfresquetTFM0112.pdfTreball final de Màster2.81 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons