Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Research >
Techonology and Communication >
Information and Communication Sciences >
UOC journals >

Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura : [0]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

Revista científica coeditada pel Departament de Periodisme y Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Anàlisi publica articles científics dels àmbits de les ciències de la comunicació: periodisme, publicitat i relacions públiques, comunicació audiovisual, Internet, multimèdia i temes afins, sempre des de la perspectiva social i cultural i seguint les aproximacions teòriques i metodològiques de les disciplines dels estudis sobre mitjans de comunicació.

Revista científica coeditada por el Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona y por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya. Anàlisi publica artículos científicos de los ámbitos de las ciencias de la comunicación: periodismo, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, Internet, multimedia y temas afines, siempre desde la perspectiva social y cultural y siguiendo las aproximaciones teóricas y metodológicas de las disciplinas de los estudios sobre medios de comunicación.

Anàlisi is a science journal co-published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB) and the Information and Communication Sciences Department of the Universitat Oberta de Catalunya. Anàlisi publishes science articles in the fields of the communication sciences: journalism, advertising and public relations, audiovisual communication, internet, multimedia and similar areas, always from the social and cultural viewpoint and following the theoretical and methodological approaches of the media studies disciplines.
Collections in this community

Els textos publicats a Anàlisi estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència de Reconeixement 3.0Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca

Los textos publicados en Anàlisi están sujetos -si no se indica lo contrario- a una licencia de Reconocimiento 3.0España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos, comunicarlos públicamente, hacer obras derivadas y usos comerciales siempre que reconozca los créditos de las obras (autoría, nombre de la revista, institución editora) de la manera especificada por los autores o por la revista. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es

The texts published in Anàlisi are - unless indicated otherwise - covered by the Creative Commons Spain Atribution 3.0licence. You may copy, distribute, transmit and adapt the work, provided you attribute it (authorship, journal name, publisher) in the manner specified by the author(s) or licensor(s). The full text of the licence can be consulted here: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en

Recent Submissions

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy