Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12461
Title: iCompound : una aplicació per l'estudi de la química sobre iOS
Author: Hornos Arias, Josep
Director: Márquez Moreno, Jorge
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
Objective-C
iOS
iPhone/iPod
HIG
Cocoa-Touch
user-centered design
Issue Date: 13-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El treball de final de carrera és la culminació de molts anys d'estudi, i una oportunitat excel·lent de posar en pràctica molts dels coneixements adquirits. A més, poder treballar en l'àrea que ocupa (disseny d'aplicacions per iOS), ha estat la millor oportunitat per intentar crear una eina de qualitat per aquelles persones que, essent usuaris de dispositius mòbils d'Apple (iPhone, iPod, iPad), i estant lligats (d'una manera o altre) al món de la química, vulguin tenir a la seva disposició una aplicació que els ajudi a resoldre petits problemes lligats a aquesta disciplina científica.
El trabajo de final de carrera es la culminación de muchos años de estudio, y una oportunidad excelente para poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos. Además, poder trabajar en el área que ocupa (diseño de aplicaciones para iOS), ha sido la mejor oportunidad para intentar crear una herramienta de calidad destinada a personas que, siendo usuarios de dispositivos móviles de Apple, y estando ligados (de una u otra forma) al mundo de la química, quieran tener a su disposición una aplicación que les ayude a resolver pequeños problemas asociados a esta disciplina científica.
TFC represents the final effort after several years of study, and a great opportunity to put to work all the knowledge acquired during that time. With the election of the TFC area, centered on the design of applications for iOS, it has been possible to design, develop and implement a useful tool for all those users of Apple devices who are studying, working or simply interested in the exciting and difficult world of Chemistry.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12461
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
josephoar_TFC_0112.pdfInforme Final TFC3.63 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons