Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/124906
Title: L'ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita com a competència transversal en els currículums TIC de la UOC
Author: Ribera i Condomina, Josep Enric
Campos González, Àngels
Marco Galindo, Maria Jesús
Pellicer Cardona, Isabel
Keywords: Competència comunicativa escrita
TIC
Issue Date: 2-Jan-2011
Publisher: Quaderns de Filologia. Estudis Lingüistics
Citation: Ribera i Condomina, Josep Enric, Campos González, À., Marco-Galindo, M.J. & Pellicer Cardona, I. (2011). L'ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita com a competència transversal en els currículums TIC de la UOC. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüistics, (16), 149-170.
Published in: ;16
Also see: https://ojs.uv.es/index.php/qfilologia/article/view/3938
Abstract: L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) destaca la necessitat d'incorporar l'ensenyament-aprenentatge explícit de competències genèriques o transversals dins els plans d'estudi. Així, atès que els estudiants han d'elaborar textos escrits de gèneres diversos de l'àmbit acadèmic, l'aprenentatge de la competència comunicativa escrita ha de ser una fita essencial en el currículum universitari de qualsevol disciplina.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/124906
ISSN: 1135-416XMIAR
Appears in Collections:Articles

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Campos_QFEL_Ensenyament_TIC.pdf475.98 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons