Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12521
Title: Biblioteques, de Gutenberg a l'e-book. Estudi de tres biblioteques de la ciutat de Barcelona : Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu, Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya
Author: Mas Fraga, Ana Gloria
Director: Admetlla Font, Isona
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: alfabetització digital
biblioteca
economia
societat
tecnologia
usuari
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Les biblioteques han deixat de ser simples dipòsits de llibres per complir funcions molt diverses en la societat actual. L'objectiu d'aquest treball no és fer un repàs històric sinó centrar-nos en la situació actual fortament influenciada per les noves tecnologies, les noves necessitats dels usuaris i altres factors com són el nou paradigma docent, la multiculturalitat, la situació econòmica, els fluxos migratoris, etc. Veurem els canvis que aquestes institucions han hagut d'adoptar, tant a nivell de personal, com d'instal·lacions i recursos, per adequar-se a aquesta nova realitat.
Las bibliotecas han dejado de ser simples depósitos de libros para cumplir funciones muy diversas en la sociedad actual. El objetivo de este trabajo no es hacer un repaso histórico sino centrarnos en la situación actual fuertemente influenciada por las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades de los usuarios y otros factores como son el nuevo paradigma docente, la multiculturalidad, la situación económica, los flujos migratorios, etc. Veremos los cambios que estas instituciones han tenido que adoptar, tanto a nivel de personal, como de instalaciones y recursos, para adecuarse a esta nueva realidad.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12521
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amas_TFC0112.pdfTreball fi de carrera Humanitats (Gestió Cultural)1.56 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons