Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12561
Title: El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions
Author: Cañadas Rodríguez, Antònia
Director: Lleonart Sitjar, Ariadna
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: autism spectrum disorders
interactive and contextual approach
theory of mind
social skills
emotions
Issue Date: 10-Jun-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En el marc d'una escola inclusiva, es busca promoure l'aprenentatge de tots els alumnes. L'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) forma part de la diversitat que ha d'atendre el professorat, un alumnat que presenta dificultats d'interacció social i de comprensió dels estats mentals dels altres, aspectes que influeixen en la seva qualitat de vida. D'aquesta manera, es presenta una intervenció que busca afavorir el desenvolupament de les capacitats relacionals, comunicatives i simbòliques dels alumnes TEA. La intervenció té en compte l'enfocament interactiu i contextual del procés de valoració proposat per Ángel Rivière (2001), la Teoria de la Ment desenvolupada per Baron-Cohen, Leslie i Firth el 1985 i el programa DIR o Floortime d'Stanley Greenspan. A més, s'han elaborat una sèrie de materials i activitats per a l'ensenyament de la comprensió de les emocions i de les habilitats socials, basades en les aportacions de Howling, Baron-Cohen i Hadwin (2006) i les historietes socials de Gray.
En el marco de una escuela inclusiva, se busca promover el aprendizaje de todos los alumnos. El alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) forma parte de la diversidad que tiene que atender el profesorado, un alumnado que presenta dificultades de interacción y de comprensión de los estados mentales de los otros, aspectos que influyen en su calidad de vida. De este modo, se presenta una intervención que busca favorecer el desarrollo de las capacidades relacionales, comunicativas y simbólicas de los alumnos TEA. La intervención tiene en cuenta el enfoque interactivo y contextual del proceso de valoración propuesto por Ángel Rivière (2001), la Teoría de la Mente desarrollada por Baron-Cohen, Leslie y Firth en 1985 y el programa DIR o Floortime de Stanley Greenspan. Además, se han elaborado una serie de materiales y actividades para la enseñanza de la comprensión de las emociones y de las habilidades sociales, basadas en las aportaciones de Howling, Baron-Cohen i Hadwin (2006) y las historietas sociales de Gray.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12561
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acanadas_Practicum_0611.pdfPracticum2.2 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons