Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12762
Title: Estudi dels portals web de consulta bibliogràfica mèdica i disseny d'un prototip
Author: Navarro Badal, Maria Rosa
Director: Rodríguez Gutiérrez, Antonio
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
usability
user-centered design
web portal
human-computer interaction
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'estudi tracta d'establir les bases per al disseny d'un lloc web de consulta bibliogràfica mèdica des del punt de vista de la Interacció Humana amb l'Ordinador (IHO) tenint en compte els principis del Disseny Centrat en l'Usuari (DCU). En una primera part, l'estudi analitza un conjunt de portals ja existents d'aquesta temàtica i d'ús freqüent entre els professionals sanitaris. En una segona part, es proposa un prototip de portal web amb idees noves que millorin i proporcionin un valor afegit a les ja existents.
El estudio trata de establecer las bases para el diseño de un sitio web de consulta bibliográfica médica desde el punto de vista de la Interacción Humana con el Ordenador (IHO) teniendo en cuenta los principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU). En una primera parte, el estudio analiza un conjunto de portales ya existentes de esta temática y de uso frecuente entre los profesionales sanitarios. En una segunda parte, se propone un prototipo de portal web con ideas nuevas que mejoren y proporcionen un valor añadido a las ya existentes.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12762
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mnavarrobad_TFT_0212.pdfMemòria del Treball final de carrera2.27 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons