Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
IT, Multimedia and Telecommunications >
Computer Science >
Learning materials >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12802
Title: Fundamentos de sistemas de información, setiembre 2011
Authors: Guill Fuster, Humi
Guitart Hormigo, Isabel
Joana, José Maria
Rodríguez, José Ramon
Other: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: information systems
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Type: Lecture notes
Abstract: En aquesta assignatura us començarem a introduir en el món dels sistemes d'informació: cal tenir molt clars determinats conceptes, conèixer quines son les possibles peces de tot aquest entramat, quines són les diferents formes de provisió, com s'integren entre sí (ERP) i també amb l'entorn (CRM, SCM), com generen informació que ha de ser adequadament tractada i utilitzada en diferents àmbits de l'empresa ( BI), que ha de ser capaç de generar coneixement (KM), tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum. En aquest sentit , aquesta serà una assignatura eminentment pràctica; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa.
En esta asignatura os empezaremos a introducir en el mundo de los sistemas de información: hay que tener muy claros determinados conceptos, conocer las posibles piezas de todo este entramado, cuáles son las diferentes formas de provisión, como se integran entre sí (ERP) y también con el entorno (CRM,SCM), como generan información que tiene que ser adecuadamente tratada y utilizada en diferentes ámbitos de la empresa (BI), que tiene que ser capaz de generar conocimiento (KM), todo ello para aportar ventaja competitiva a la empresa, independientemente de su volumen. En este sentido , esta será una asignatura eminentemente práctica; desde la explicación de los conceptos teóricos pasaremos gradualmente hacia la práctica por que os empezáis a familiarizar con el mundo de la gestión de los sistemas de información a la empresa.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/12802
Appears in Collections:Learning materials


Add This:

RefWorks:

Ratings:
  0 (0 valuations)


Files in This Item:

File Description SizeFormat
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 3_Implantación de sistemas de información de empresas.pdfMódulo 34.17 MBAdobe PDFPreview  Download
Fundamentos de sistemas de información_Portada.pdfPortada93.51 kBAdobe PDFPreview  Download
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 1_Sistema de información empresarial.pdfMódulo 11.07 MBAdobe PDFPreview  Download
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 2_Sistemas de cooperación empresarial.pdfMódulo 2895.78 kBAdobe PDFPreview  Download

Author names in Twitter


Author names in FriendFeedRecommend this item

SFX Query

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy