Discover

Master's Degree in Digital Marketing 29

El màster universitari de Màrqueting Digital en línia de la UOC forma professionals experts en l'ús de les tecnologies de la informació basades en internet i els diferents dispositius que li donen accés, capaços de dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre una organització i els públics d'interès en l'entorn digital.
El máster universitario de Marketing Digital en línea de la UOC forma a profesionales expertos en el uso de las tecnologías de la información basadas en internet y los diferentes dispositivos que le dan acceso, capaces de diseñar e implementar nuevas formas de relación, de comunicación y de transacción comercial entre una organización y los públicos de interés en el entorno digital.

Search in Master's Degree in Digital Marketing by