Discover

Master's Degree Programme in Economic Analysis 0

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica capacita els seus titulats per a la realització d'estudis econòmics adaptats als diferents entorns professionals en els quals es desenvolupin.
El máster universitario de Análisis Económico capacita a sus titulados para la realización de estudios económicos adaptados a los distintos entornos profesionales en los que se desarrollen.

Search in Master's Degree Programme in Economic Analysis by