Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/131566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRaido Rubinat, Alba-
dc.coverage.spatialAlmenar, ESP-
dc.date.accessioned2021-06-08T19:57:17Z-
dc.date.available2021-06-08T19:57:17Z-
dc.date.issued2021-06-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/131566-
dc.description.abstractDes de sempre, el món dels videojocs ha cridat la meva atenció com a jugadora. Per tant, he decidit que el TFG era el moment perfecte per aprofundir en aquesta variant i demostrar les habilitats adquirides durant aquests anys a la Universitat. I a més, reflexionar sobre un nou nivell d'aprenentatge addicional enfocat en la creació de videojocs. Per assolir aquests objectius s'ha decidit crear Happy Memories. És un joc 2D de plataformes que tracta la superació de la depressió. La metodologia emprada en el treball s'ha realitzat d'acord a la duració d'un semestre. Per tant, s'han platejat uns objectius realistes acord al temps disposat. Acabat el semestre, s'espera que el joc sigui funcional. En aquesta memòria es detalla el procediment que s'ha seguit per desenvolupar el videojoc, des de la conceptualització del disseny fins l'exportació del producte final. En actualitzacions posteriors es pretén poder millorar el contingut i augmentar els nivells del videojoc. No obstant això, estic orgullosa del resultat; ja que és un joc funcional per poder passar una bona estona.ca
dc.description.abstractThe world of video games has always attracted my attention as a player. Therefore, I have decided that TFG was the perfect time to go into this variation and to demonstrate the skills acquired during these years at the University. In addition, to reflect on a new level of additional learning focused on the creation of video games. To achieve these goals, it has been decided to create Happy Memories. It is a 2D platform game that deals with overcoming depression. The methodology used in the work has been done according to the duration of one semester. Realistic objectives have therefore been set at the time available. After the semester, the game is expected to be functional. This memory details the procedure that has been followed to develop the game, from conceptualization of design to export of the final product. Later updates are intended to improve the content and increase the levels of the game. However, I am proud of the result; since it is a functional game to be able to spend a long time.en
dc.description.abstractDesde siempre, el mundo de los videojuegos ha llamado mi atención como jugadora. Por lo tanto, he decidido que el TFG era el momento perfecto para profundizar en esta variante y demostrar las habilidades adquiridas durante estos años en la Universidad. Y además, reflexionar sobre un nuevo nivel de aprendizaje adicional enfocado en la creación de videojuegos. Para alcanzar estos objetivos se ha decidido crear Happy Memories. Es un juego 2D de plataformas que trata la superación de la depresión. La metodología empleada en el trabajo se ha realizado de acuerdo a la duración de un semestre. Por lo tanto, se han plateado unos objetivos realistas acuerdo al tiempo dispuesto. Terminado el semestre, se espera que el juego sea funcional. En esta memoria se detalla el procedimiento que se ha seguido para desarrollar el videojuego, desde la conceptualización del diseño hasta la exportación del producto final. En actualizaciones posteriores se pretende mejorar el contenido y aumentar los niveles del videojuego. Sin embargo, estoy orgullosa del resultado; ya que es un juego funcional para poder pasar un buen rato.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectvideojocsca
dc.subjectplataformesca
dc.subject2Dca
dc.subjectvideojuegoses
dc.subjectplataformases
dc.subject2Des
dc.subjectvideo gamesen
dc.subjectplatformsen
dc.subject2Den
dc.subject.lcshVideo games -- Design -- TFGes
dc.titleHappy Memories-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacVideojocs -- Disseny -- TFGca
dc.subject.lcshesVideojuegos -- Diseño -- TFGes
dc.contributor.directorPorta Simó, Laura-
dc.contributor.tutorVaquero Juanola, Gisela-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arubinatTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG1.06 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons