Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/133770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCrusellas Perez, Marina-
dc.coverage.spatialOlot, ESP-
dc.date.accessioned2021-07-20T13:26:17Z-
dc.date.available2021-07-20T13:26:17Z-
dc.date.issued2021-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/133770-
dc.description.abstractLa pandèmia mundial de la COVID-19 ha generat diversos efectes en la salut de la població, sobretot en la salut mental. Però se li ha donat el valor i la importància que realment té per fer front a una situació com aquesta? Articles com els de Stankovska, Memedi i Dimitrovski (2020) i el de Brooks et al. (2020) adverteixen de les conseqüències que un aïllament provoca. Així doncs, aquest estudi mostra els reptes sense precedents a nivell global i sobretot pels sistemes educatius que aquest provoca. A conseqüència d'això, un dels col·lectius més vulnerables en aquesta pandèmia ha set la població infantil. Els resultats d'aquest treball mostren els sentiments i expectatives que ha generat la COVID-19 durant la pandèmia i en quin grau les mesures de seguretat que s'estan aplicant a tota la població estan afectant la gestió emocional dels infants. A més, s'exposa una discussió sobre la importància de reforçar el benestar subjectiu de les persones per aportar estratègies i recursos que previnguin i pal·liïn els possibles efectes negatius en qualsevol context o situació d'emergència.ca
dc.description.abstractThe global pandemic of COVID-19 has had several effects on the health of the population, especially mental health. But have you been given the courage and importance it really has to deal with a situation like this? The articles by Stankovska, Memedi, and Dimitrovski (2020) and that of Brooks et al. (2020) warn of the consequences that isolation causes. In addition, this study shows the unprecedented challenges globally and especially for the education systems it causes. As a result, one of the most vulnerable groups in this pandemic has been the child population. The results of this work show the feelings and expectations generated by COVID-19 during the pandemic and the extent to which safety measures being applied to the entire population are affecting children's emotional management. In addition, a discussion is held on the importance of strengthening subjective well-being of people in order to provide strategies and resources that prevent and mitigate possible negative effects in any context or emergency situation.en
dc.description.abstractLa pandemia mundial de la Covidien-19 ha generado diversos efectos en la salud de la población, sobre todo en la salud mental. Pero se le ha dado el valor y la importancia que realmente tiene para hacer frente a una situación como ésta? Artículos como los de Stankovska, MEMED y Dimitrovski (2020) y el de Brooks et al. (2020) advierten de las consecuencias que un aislamiento provoca. Así pues, este estudio muestra los retos sin precedentes a nivel global y sobre todo por los sistemas educativos que éste provoca. A consecuencia de ello, uno de los colectivos más vulnerables en esta pandemia ha sido la población infantil. Los resultados de este trabajo muestran los sentimientos y expectativas que ha generado la Covidien-19 durante la pandemia y en qué grado las medidas de seguridad que se están aplicando a toda la población están afectando la gestión emocional de los niños. Además, se expone una discusión sobre la importancia de reforzar el bienestar subjetivo de las personas para aportar estrategias y recursos que prevengan y palien los posibles efectos negativos en cualquier contexto o situación de emergencia.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectCOVID-19ca
dc.subjectpandèmiaca
dc.subjectintel·ligència emocionalca
dc.subjectsuport psicològicca
dc.subjectCOVID-19es
dc.subjectpandemiaes
dc.subjectinteligencia emocionales
dc.subjectapoyo psicológicoes
dc.subjectCOVID-19en
dc.subjectpandemicen
dc.subjectemotional intelligenceen
dc.subjectpsychological supporten
dc.subject.lcshEducational psychology -- TFMen
dc.titleUn món interior a conèixer. Estudi i reflexió sobre els efectes en la gestió emocional dels infants en context de pandèmia-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPsicologia pedagògica -- TFMca
dc.subject.lcshesPsicología pedagógica -- TFMes
dc.contributor.directorFernández Ferrer, Maite-
dc.contributor.tutorLluch Molins, Laia-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mperezhurTFM0121memòria.pdfMemòria del TFM4.47 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons