Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/133790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCarral Fernández, Jesús Ángel-
dc.contributor.otherFernández Ferrer, Maite-
dc.coverage.spatialGallipoli, ITA-
dc.date.accessioned2021-07-21T06:39:28Z-
dc.date.available2021-07-21T06:39:28Z-
dc.date.issued2021-07-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/133790-
dc.description.abstractObjectiu: Indagar en les funcions professionals de transmissió de la cultura dels i les referents de l'EAIA en el compromís deontològic i socioeducatiu de restauració dels vincles familiars amb els progenitors dels i les infants/es i els i les adolescents en situació de protecció de la Comarca del Gironès. Mètode: La investigació quantitativa o empiricoanalítica a través del disseny metodològic ex - post - facto o no experimental utilitza un qüestionari amb sis seccions amb preguntes tancades i d'escala Likert, mitjançant l'eina Google Forms per la seva accessibilitat. Resultats: El resultats de l'estudi revelen una mancança de coneixements dels i les professionals referents de l'EAIA sobre les tècniques i metodologies per a afavorir processos individuals en la reparació i restauració dels lligams familiars i no reben cap suport professionalitzat per part del DGAIA per a desenvolupar les seves funcions professionals. Conclusions: S'ha d'instruir primerament els i les referents de l'EAIA en un projecte de formació d'ampli espectre sobre destreses professionals en la restauració dels vincles familiars i habilitar nous espais d'intervenció educativa i/o terapèutics amb els progenitors dels i les infants/es i els i les adolescents del sistema de protecció de la Comarca del Gironès.ca
dc.description.abstractObjetivo: Indagar en las funciones profesionales de transmisión de la cultura de los y las referentes del EAIA en el compromiso deontológico y socioeducativo de restauración de los vínculos familiares con los progenitores de los y las niños / as y los adolescentes en situación de protección de la Comarca del Gironès. Método: La investigación cuantitativa o empírico-analítico a través del diseño metodológico ex - post - facto o no experimental utiliza un cuestionario con seis secciones con preguntas cerradas y de escala Likert, mediante la herramienta Google Forms por su accesibilidad. Resultados: Los resultados del estudio revelan una carencia de conocimientos de los profesionales referentes del EAIA sobre las técnicas y metodologías para favorecer procesos individuales en la reparación y restauración de los lazos familiares y no reciben ningún apoyo profesionalizado por parte del DGAIA para desarrollar sus funciones profesionales. Conclusiones: Se debe instruir primeramente los y las referentes del EAIA en un proyecto de formación de amplio espectro sobre destrezas profesionales en la restauración de los vínculos familiares y habilitar nuevos espacios de intervención educativa y / o terapéuticos con los progenitores los y las niños / as y los adolescentes del sistema de protección de la Comarca del Gironès.es
dc.description.abstractObjective: To investigate the professional functions of transmission of the culture of the referents of the EAIA in the deontological and socio-educational commitment of restoration of the family ties with the parents of the children and the adolescents in situation of protection of the Comarca del Gironès. Method: Quantitative or empirical-analytical research through ex-post-facto or non-experimental methodological design uses a six-section questionnaire with closed questions and a Likert scale, using the Google Forms tool for accessibility. Results: The results of the study reveal a lack of knowledge of the referring professionals of the EAIA on the techniques and methodologies to favor individual processes in the repair and restoration of family ties and do not receive any professional support from the DGAIA to develop their professional functions. Conclusions: The EAIA referents must first be instructed in a broad-spectrum training project on professional skills in the restoration of family ties and enable new spaces for educational and / or therapeutic intervention with parents. of the children and adolescents of the protection system of the Comarca del Gironès.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectinfànciaca
dc.subjectadolescènciaca
dc.subjectsistema de proteccióca
dc.subjectinfanciaes
dc.subjectadolescenciaes
dc.subjectsistema de protecciónes
dc.subjectchildhooden
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectsystem of protectionen
dc.subject.lcshEducational psychology -- TFMen
dc.titleEl treball socioeducatiu amb familiars d'infants i d'adolescents en situació de protecció a la comarca del gironès: aproximació a la praxis institucional en la restauració del vincles familiars-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPsicologia pedagògica -- TFMca
dc.subject.lcshesPsicologia pedagógica -- TFMes
dc.contributor.tutorDomínguez Antillano, Erika-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jcarralfTFM0721memoria.pdfMemòria del TFM1.83 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons