Discover

Joint Master's Degree in Bioinformatics and Biostatistics (UOC, UB) 18

El màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística en línia de la UOC i la UB forma professionals experts en l'ús de la tecnologia per a la gestió, l'anàlisi i la interpretació de dades biològiques i mèdiques.
El máster universitario de Bioinformática y Bioestadística en línea de la UOC y la UB forma a profesionales expertos en el uso de la tecnología para la gestión, el análisis y la interpretación de datos biológicos y médicos.

Search in Joint Master's Degree in Bioinformatics and Biostatistics (UOC, UB) by