Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/134546
Title: El rol de l'orientació professional en la situació actual de pandèmia a Catalunya
Author: Martí Vidal, Elena
Director: Gibert Badia, Francesc
Keywords: career guidance, reskilling, job transition, skills, job guidance
Issue Date: 14-Jun-2021
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: La situació actual, plena de canvis i d'incertesa, està transformant el mercat de treball. Algunes ocupacions estan desapareixent, d'altres pateixen canvis importants i algunes es crearan ben aviat. Davant aquesta nova realitat moltes persones s'hauran de replantejar el seu objectiu professional i això els suposarà fer un procés de reciclatge (upskilling i reskilling) per tal de recol.locar-se en el nou mercat laboral. L'objectiu d'aquest treball ha sigut analitzar quin rol s'està donant a l'orientació professional a Catalunya, en aquest context de pandèmia i en els futurs escenaris que vindran, per poder ajudar a les persones a reinventar-se adquirint noves competències pel mercat laboral del 2030. També s'ha estudiat el rol de l'orientació en les accions públiques que semblen més innovadores, com les polítiques actives, les polítiques de recuperació econòmica i la recol.locació, tant pública com privada. Per dur-ho a terme s'ha seguit una metodologia qualitativa, utilitzant l'anàlisi d'informació documental i entrevistes semiestructurades a diferents agents significatius que estan en contacte amb l'orientació professional. Els resultats confirmen que cada vegada més hi ha més presència en els documents pragmàtics institucionals més importants a Catalunya, però també mostren que encara existeixen mancances a l'hora de definir perspectives d'inserció i ocupabilitat a mitjà i llarg termini. Finalment s'ha comprovat que l'orientació professional té dificultats per accedir a les Pimes, a les persones treballadores amb menys formació i als sectors més afectats per la pandèmia. Com a conclusió podem dir que cal que l'orientació professional s'adapti a la realitat actual perquè és molt necessària per evitar que es generin més diferències socials D'altra banda, ha de ser un servei que es doni a llarg de la vida de les persones i que sigui accessible a tota la població, independentment de quina sigui la seva situació laboral.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/134546
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marti Vidal, Elena TFM.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons