Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/134547
Title: Participació familiar i la seva incidència en el SIEI: El benefici de la seva implicació
Author: Herrerias Flores, Alba
Tutor: Laia Lluch Molins
Keywords: Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)
Suport intensiu per a l¿escolarització inclusiva (SIEI)
Inclusió
Participació familiar
Issue Date: 2021
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: La participació, la relació i la comunicació entre l'escola i les famílies, hauria de ser un aspecte fonamental per al desenvolupament i èxit escolar dels alumnes, treballant amb uns objectius comuns per tal de beneficiar-los. Aquesta investigació se centra i es du a terme en un institut públic de Catalunya amb l'objectiu principal d'analitzar les característiques de la implicació de les famílies amb fills/es en el SIEI com a factors beneficiosos en l'èxit escolar de l'alumnat. La investigació es realitza sobre una mostra de 15 dones (11 familiars i 4 professionals de l'equip del SIEI) amb una mitjana d'edat d'entre 41 i 50 anys. Per a la seva implementació, s'escull una metodologia mixta, ja que es combinen dades quantitatives i qualitatives, mitjançant qüestionaris en línia i una entrevista semi-estructurada. Els resultats obtinguts mostren com la participació de les famílies amb l'equip SIEI beneficia l'èxit educatiu dels seus fills/es. D'aquesta manera, la investigació corrobora el que anteriors estudis havien avançat i evidencia pedagògicament la importància de la família amb fills/es amb NEE, com a agents actius que participen en col·laboració amb els professionals del SIEI. Per tant, la hipòtesi principal d'aquest estudi, si hi ha una bona participació i col·laboració de les famílies amb el SIEI, beneficia a l'alumnat participant, no és rebutjada. Els resultats permeten plantejar línies de treball futur on dur a terme projectes conjunts per a tota la comunitat educativa i per a una major resposta educativa a les necessitats canviants de l'alumnat.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/134547
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Participació familiar i la seva incidència en el SIEI aherreriasf.pdfParticipació familiar i la seva incidència en el SIEI: El benefici de la seva implicació960.91 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons