Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/134686
Title: Educació en el lleure: del voluntariat a la professionalització del sector. Anàlisi de la viabilitat del canvi d'una entitat de lleure que transita cap a noves metodologies d'organització per a la millora pedagògica
Author: Martín López, Elena
Director: Miquel Rubio Domínguez
Keywords: Psicopedagogia
Educació en el lleure
Tercer Sector
Apoderament
Sociocomunitari
Voluntariat
Issue Date: 14-Jun-2021
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Published in: Elena Martín López;
Abstract: L'educació en el lleure és un àmbit d'intervenció que compta amb una gran presència i activitat a Catalunya (Albareda et.al., 2020). Fins als anys 80, les activitats de lleure eren promogudes per entitats, vinculades a l'esplai o a l'escoltisme, i es desenvolupaven en moments d'oci i temps lliure (Ruiz de Gauna, 2012). Tot i continuar sent una activitat caracteritzada per un fort voluntariat, s'ha trobat necessari transitar cap a una intervenció basada en rigor pedagògic i metodològic (Reig, 2012) mitjançant espais de formació que garanteixin la professionalitat. La present investigació s'apropa a una associació per a analitzar la viabilitat del canvi com a entitat de lleure que es troba cercant una millora organitzacional i pedagògica, després de patir un ràpid creixement sense uns marcs de referència organitzacionals i pedagògics establerts prèviament. Per a fer-ho possible, es defineixen els següents objectius específics; comprovar la necessitat de l'equip de coordinació de comptar amb referències organitzacionals i pedagògiques que orientin la seva pràctica, conèixer el nivell d'implicació de l'equip de coordinació per a construir un marc pedagògic i organitzacional de forma participativa, i mesurar el grau de resistència al canvi per part de l'equip de coordinació amb relació al funcionament de l'entitat. D'aquesta manera, l'estudi aporta l'experiència d'una entitat de lleure que, com moltes altres, han transitat del voluntariat a la professionalització del sector sense uns marcs de referència, i com de viable és el canvi en aquest context. Tanmateix, l'estudi evidencia la necessitat de comptar amb professionals de la psicopedagogia, des d'un model participatiu de l'acompanyament orientat a l'apoderament de les persones a les quals s'acompanya, per a possibilitar canvis i millores.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/134686
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons