Discover

Master's Degree in Child and Adolescent Psychology: Intervention Techniques and Strategies 3

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil et proporciona una formació especialitzada per a la intervenció psicològica en salut mental d'infants i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).
El máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil te proporciona una formación especializada para la intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes, desde distintas orientaciones teóricas (cognitivo-conductual, humanista, psicodinámica y sistémica) y en diferentes contextos (clínico, educativo y comunitario).

Search in Master's Degree in Child and Adolescent Psychology: Intervention Techniques and Strategies by